Advokat Beograd cover slika mob Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Delokrug rada Advokat Beograd

Advokat Branislava Krnic Beograd

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.

Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.

Logo

Forma dat esse rei.

Forma daje suštinu stvari.

Advokat Beograd nadleznost sudova

Nadležnost sudova

Ovde možete pronaći sudove u Beogradu, kao i nadležnosti svih sudova u Srbiji.
Advokat Beograd zakoni u Srbiji

Zakoni u Srbiji 2020.

Pogledajte trenutno važeće zakone u Srbiji, kao i njihove izmene i dopune.
Advokat Beograd Advokatska tarifa

Advokatska tarifa 2020.

Advokati su dužni da se pridržavaju advokatske tarife. U određenim slučajevima advokat može umanjiti svuju nagradu propisanu ovom tarifom. Ovde imate cene advokatskih usluga.

Logo

Hora incerta, mors certa.

Čas smrti je neizvestan, ali je smrt izvesna.