Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokatska tarifa 2021. Advokat Beograd

Nova advokatska tarifa

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata predstavlja zvanični cenovnik za pružanje pravne pomoći od strane svih advokata. Advokati su dužni da se pridržavaju Advokatske tarife prilikom obračunavanja svoje nagrade. Samo u određenim slučajevima advokat može da obračuna manju nagradu nego onu propisanu Advokatskom tarifom i to u odnosu na imovno stanje klijenta. Ovo umanjenje ne može da bude manje od 50% od onog iznosa propisanog Advokatskom tarifom. U nastavku možete pogledati tabelarni prikaz Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.Krivični postupak


Visina zaprećene kazne Odbrana, zastupanje Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor u pritvoru ili zatvoru Žalba Tužba,krivična prijava, predlog za ukidanje pritvora, sporazum o priznanju, odgovor na žalbu, zahtev za rehabilitaciju Ostali podnesci
do 3 godine  18.000,00  9.750,00  33.000,00  16.500,00  8.250,00
 3-5 godina  24.000,00  12.750,00  45.000,00  22.500,00  11.250,00
 5-10 godina  31.500,00  16.500,00  60.000,00  30.000,00  15.000,00
 10 -15 godina  46.500,00  24.000,00  90.000,00  45.000,00  22.500,00
preko 15 godina  61.500,00  31.500,00  120.000,00  60.000,00  30.000,00

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena


Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečajni, upravni


Vrednost spora Podnesak Ročište Ročište odloženo Žalba
manja od 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
od 450.000,01 do 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 37.500,00 39.000,00 20.250,00 78.000,00
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 24.000,00 +  15,00 na svakih započetih 300.000,00 90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00 104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00
preko 300.000.000,00 58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00 59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00 29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00 116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena


Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa


Vrsta spora Podnesak (t. br. 14) Ročište Ročište - odloženo Žalba
Privredni prestupi 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Sud časti pri Privrednoj komori 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Prekršajni postupak pred policijom 22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom 25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Ostali prekršajni postupci  16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena


Parnični i drugi postupci - neprocenjivi predmeti


Vrsta spora Podnesak (t. br. 14) Ročište Ročište - odloženo Žalba
Smetanje poseda, razvod, neporcenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar , upravni postupak i spor, upisi APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Ostali postupci pred državnim organom  19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom  22.500,00 24.000,00 14.250,00 54.000,00
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom  25.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Zakonsko izdržavanje  6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava  11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom  30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom  36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena


Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava


Vrsta pravne radnje Iznos
Procenjivi ugovori  1,5% vrednosti ili tarifni broj 13
Neprocenjivi ugovori:
 Ortački ugovor  30.000,00
 Ugovor o korišćenju zajedničke stvari  22.500,00
 Ugovor o posluzi  16.500,00
 Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju  25.500,00
 Generalni (opšti) ugovori  30.000,00
 Predugovori  22.500,00
 Ostali neprocenjivi ugovori  19.500,00
Izjave:
 Zaveštanje  19.500,00
 Punomoćje  13.500,00
 Ostale izjave  11.250,00
Opšti akti:
 Statut ili osnivački akt privrednog subjekta ili drugog pravnog lica  30.000,00
 Ostali opšti akti privrednog subjekta ili drugog pravnog lica (pravilnici i dr.)  25.500,00
 Opšti akti državnih organa ili organa lok. samouprave  37.500,00
 Pojedinačni akti privrednih subjekata i drugih pravnih lica (odluke i dr.)  19.500,00
 Pojedinačni akti držanih organa ili organa lok. samouprave  22.500,00

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena


Ostale radnje - zajedničke odredbe


Radnja Iznos
Zastupanje više stranaka uvećanje po 50% za svaku stranku
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije 1.500,00
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa 50% tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost 20%  tarifnog broja 1, 13 ili 14
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% od tarifnog broja 1, 13 ili 14

*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjenaAdvokatska tarifa se može proveriti i na stranici paragraf.rs.