Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za stvarno pravo Advokat Beograd

Stvarno pravo


Stvarno pravo ima za svoj predmet stvar i reguliše subjektivna stvarna prava. U centru ovog prava je neposredna pravna vlast nad stvari koju neko ima zbog čega se nameće svim trećim licima obaveza da se uzdržavaju od svih radnji kojima bi se ugrozilo ovo pravo. Advokati često navode da Stvarna prava deluju prema svima. Ona su određena imperativnim normama i ne može biti ugovoreno stvaranje nove vrste stvarnih prava. Stvarna prava su pravo svojine, službenosti, ručna zaloga, stanarsko pravo i pravo građenja, hipoteka, pravo preče kupovine. Glavni zakon koji se smatra izvorom prava u ovoj oblasti je svakako Zakon o osnovama svojinsko - pravnih odnosa.

Advokat Beograd.Legalizacija

Ozakonjenje

Upis u katastar nepokretnosti.

Pravo preče kupovine

Održaj

Ugovor o zajedničkom ulaganju radi izgradnje.

Pribavljanje odobrenja za izgradnju.

Konverzija zemljišta.

Upis stvarnih prava u RGZ.

Upis prava svojine.

Predbeležba.

Zabeležba.