Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za radno pravo Advokat Beograd

Radno pravo


Radno pravo je relativno mlada grana prava koja se razvila iz građanskog prava. Za sve nedoumice oko ovog prava, možete kontaktirati naš tim advokata. Radno pravo je oblast prava koje reguliše odnose povodom zasnivanja, trajanja i prestanka radnog odnosa, zaštite rada, odnose koji nastaju povodom zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja itd. Predmet radnog prava su individualni i kolektivni radni odnosi. Individualni se uspostavljaju na relaciji zaposleni - poslodavac i regulišu individualna prava i obaveze. Kolektivni radni odnosi se uspostavljaju izmedju sindikata i poslodavaca, a regulišu ostvarivanje i zaštitu kolektivnih prava i odgovornosti. Obaveze i odgovornosti radnog odnosa mogu se uređivati kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Najznačajniji izvor prava je Zakon o radu.

Advokat Beograd.Mobing.

Prava zaposlenog.

Ugovor o radu.

Probni rad.

Ugovor na određeno vreme.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa.

Otpremnina.

Opomena pred tužbu.

Otkaz ugovora o radu.

Naknada štete zbog povrede na radu ili u vezi sa radom.

Tužba protiv poslodavca.

Tužba zbog neisplaćenih zarada.

Tužba zbog neuplaćenih doprinosa.