Advokat Beograd Branislava Krnic
Advokat Branislava Krnic Beograd

Ignorantia iuris nocet

Nepoznavanje prava škodi

Advokat Beograd kancelarija

Zašto advokatska kancelarija Krnić?


Zato što smo:

Pouzdani

   %
0

Sigurni

   %
0

Odgovorni

   %
0

Tačni

   %
0
Advokat Branislava Krnic Beograd

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat.

Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.

Advokatska kancelarija Branislava Krnic u Beogradu

Advokat Beograd


Advokatska kancelarija Branislave Krnić je poznata po jedinstvenoj kombinaciji veštine, energije i strasti koju donosi u svakom konkretnom slučaju. Pruža sofisticirane pravne savete, a izlazak iz problema i pronalaženje najboljeg rešenje je ono što radimo za Vas.

Kada se nađete pred problemom advokatska kancelarija Branislave Krnić je tu da Vam, svojim radom i trudom, omogući izlazak iz problema.

Advokat Branislava Krnić, Beograd
Pročitajte kompletnu biografiju

Aktuelne teme


Advokat Beograd tuzba za obradu kredita

Tužbe za obradu kredita

Veoma aktuelna tema u poslednjih godinu dana, kako građanima, tako advokatima i advokatskim kancelarijma, i pokušaj da se odgovori na pitanje: "Da li banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita?". Ogroman broj korisnika kredita se već obratio advokatima za pomoć u povraćaju novčanih sredstava. Da li banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita ili nemaju, pitanje je o kome trenutno odlučuju mnogi sudovi u Srbiji. Advokatska kancelarija Krnić zastupa klijente pred sudovima u postupcima protiv banaka (tužbe protiv banaka – nezakonitost naplate troškova obrade kredita).

Pročitaj više...
Advokat Beograd razvod braka

Razvod braka

Razvod braka, sporazumni razvod ili razvod po tužbi, nažalost, danas je veoma čest. Sporazumnim razvodom braka se mora odlučiti i o pitanjima podele imovine supružnika, o starateljstvu nad decom, modelu viđanja dece i iznosu alimentacije. Da li supružnici dele imovinu na jednake delove ili imaju pravo samo na novčani iznos koji su uložili u posebnu imovinu drugog supružnika, reguliše naš Porodični zakon. Advokat za porodično pravo će Vas zastupati u ovom postupku i pomoći Vam da, ukoliko postoji mogućnost za to, problem rešite mirnim putem. Tek ukoliko advokat oceni da je nemoguće rešiti problem mirnim putem, pokrenuće postupak pred sudom, u kojem će Vas zastupati advokatska kancelarija.

Pročitaj više...
Advokat Beograd razvod braka

Obaveza izdržavanja roditelja

Prema Porodičnom zakonu roditelj koji je nesposoban za rad i pri tom nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od deteta ili drugog krvnog srodnika, odnosno od maloletnog deteta koje stiče zaradu ili ima prihode od imovine, srazmerno njegovim mogućnostima. Ovo pravo nema roditelj ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za dete odnosno drugog krvnog srodnika. Advokatska kancelarija Krnić nudi Vam mogućnost zastupanja u ostvarivanju Vašeg prava na izdržavanje. Advokat je tu da Vas sprovede kroz postupak i najbolje što može zaštiti Vaše interese.

Pročitaj više...
Pogledajte blog
Advokat Branislava Krnic Beograd

Nulla regula sine exceptione.

Nijedno pravilo nije bez izuzetka.

Najčešća pitanja
Koja je cena za sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnine?
Da li ste Vi advokat za nekretnine?
Da li Vaša advokatska kancelarija sastavlja ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Samo su neka od pitanja sa kojim se advokat, odnosno advokatska kancelarija svakodnevno susreće.

Cena za izradu ugovora o kupoprodaji nekretnine se određuje na osnovu tarife propisane u Advokatskoj tarifi . Da bi advokat, odnosno advokatska kancelarija mogla da sačini ugovor o kupoprodaji nekretnine, potrebno je da klijent dostavi neophodnu dokumentaciju na uvid advokatu, odnosno advokatskoj kancelariji.

Pojam ugovora o kupoprodaji je definisan Zakonom o obligacionim odnosima i to na sledeći način: ugovorom o prodaji obavezuje se prodavac da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar.

Kod ugovora o kupoprodaji nekretnine predviđena je obavezna pisana forma i solemnizacija (overa) od strana javnog beležnika.

Advokat, odnosno advokatska kancelarija, pored pravne pomoći i saveta pri kupoprodaji nepokretnosti, kao samog sastavljanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, mogu umesto klijenta da zaključe i overe ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kod javnog beležnika, a na osnovu specijalnog punomoćja. Ovo je pogodnost za mnoge klijente koji se nalaze u inostranstvu da umesto njih advokat zaključi ugovor o kupovini ili prodaji nekretnine.

Takođe, umesto klijenta, advokat može da bude ovlašćen i da podnese poresku prijavu u klijentovo ime. Više o ovoj temi možete pročitati na Sastavljanje kupoprodajnog ugovora.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić

Kupoprodajni ugovor

Advokat, odnosno advokatska kancelarija, se najčešće susreće sa ovim pitanjima i pitanjima koja se odnose na potrebnu dokumentaciju za sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je definisan u Zakonu o nasleđivanju na način u kojem se davalac izdržavanja obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja sve do njegove smrti, a zauzvrat ovaj dobija od primaoca izdržavanja pravo svojine na nekoj stvari ili nepokretnosti ili drugim pravima primaoca izdržavanja.

Ugovor o doživotnom izdržavanju se vrlo često zaključuje u praksi i predstavlja način da se starije osobe slabog zdravlja ili osobe koje strahuju da zbog moguće bolesti u budućnosti neće biti u stanju da se staraju o sebi, obezbede u smislu egzistencije i nege u bolesti i starosti.

Kada je u pitanju dokumentacija koju klijent dostavlja advokatu, odnosno advokatskoj kancelariji, radi sastavljanja ugovora o doživotnom izdržavanju, u većini slučajeva zavisi od konkretnog slučaja. Mada se uvek dokumentacija za ugovor o doživotnom izdržavanju odnosi na dokaze o pravu vlasništva na predmetu ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i dokaze o identitetu ugovornih stranaka.

Najčešće se advokatu, odnosno advokatskoj kancelariji, klijenti obraćaju povodom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece, između supružnika, babe i dede, sa jedne strane, i unuka, sa druge strane.

Više o ovoj temi možete pročitati na Ugovor o doživotnom izdržavanju - sadržina, obaveze primaoca i davaoca izdržavanja, raskid.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić


Ugovor o doživotnom izdržavanju

Sve je više klijenata koji se obraćaju advokatu, odnosno advokatskoj kancelariji za pravnu pomoć, pre stupanja u brak ili nakon stupanja u brak, radi regulisanja imovine bračnim ugovorom.

Nažalost, kada stvari krenu nizbrdo i kada dođe do razvoda, bračni ugovor se pokazuje kao vrlo koristan institut za rešavanje nastalih problema. Porodični zakon Republike Srbije daje pravo supružnicima da zaključe bračni ugovor kojim mogu urediti imovinska pitanja u svom braku ili vanbračnoj zajednici. Ovaj ugovor isključuje zakonsku pretpostavku da je imovina stečana u braku radom zajednička imovina supružnika.

U slučaju eventualnog razvoda braka korist od bračnog ugovora je višestruka, a pre svega se izbegava dugotrajni spor i sudski troškovi. Ovaj ugovor mogu sklopiti i vanbračni partneri, jer je vanbračna zajednica u srpskom pravu izjednačena sa bračnom.

Advokat za porodično pravo pruža pravnu pomoć klijentima na način na koji im pomaže da svoje želje sprovedu u delo bračnim ugovorom i unapred izvrše deobu zajedničke imovine i regulišu svako pitanje koje se tiče njihove imovine.

Sadržina bračnih ugovora može biti raznolika i po pravilu se odnosi na preciziranje koja imovina je posebna imovina nekog supružnika na koju ovaj drugi supružnik nema, niti će imati ikakva prava u slučaju razvoda.

Tako, bračnim ugovorom može se u režim posebne imovine podvesti sva imovina koja se stekne radom ili samo neka, a može biti opredeljeno koliki će biti udeli supružnika u zajedničkoj imovini.

Više o ovoj temi možete pročitati na (Pred)bračni ugovor.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić

Sve o (pred)bračnom ugovoru

Odmah da Vam kažemo, da ne postoji najbolji advokat za nasledno pravo, postoje advokati, odnosno advokatske kancelarije, koji više ili manje rade postupke iz oblasti naslednog prava.

Ostavinski postupak se pokreće predlogom i pitanja u vezi ostavinskog postupka su uređena Zakonom o nasleđivanju i Zakonom o vanparničnom postupku.

U toku ostavinskog postupka, kada se pojavi neko pravno pitanje, može doći do njegovog prekida i upućivanja na parnicu. Npr. ukoliko preživeli supužnik zatraži izdvajanje svog udela iz zajedničke imovine ili ostali naslednici osporavaju ugovor o doživotnom izdržavanju, odnosno testament nekom od naslednika.

Često stranke kontaktiraju advokata, odnosno advokatsku kancelariju za pravnu pomoć tek kada naiđu na problem. Nekad je bolje sprečiti nego lečiti. Uvek je savet za klijenta da angažuju advokata, odnosno advokatsku kancelariju na početku postupka ili barem da se konsultuju sa advokatom.

Međutim, advokat će da zaštiti interese stranke i da im pomogne da ostvare svoje pravo u ostavinskom postupku.

U toku ostavinskog postupka, naslednik daje nasledničku izjavu kojom se prihvata ili odriče nasleđa. Ovu izjavu može dati lično ili putem punomoćnika. Ukoliko advokat zastupa stranku u ostavinskom postupku, on mora specijalnim punomoćjem, koje se overava kod javnog beležnika, da bude ovlašćen da može u ime naslednika da da nasledničku izjavu.

Više o ovoj temi možete pročitati na Kako pokrenuti ostavinski postupak?

Advokatska kancelarija Branislava Krnić

Ostavinski postupak

Pre donošenja Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova poslove uknjižbe su najčešće obavljali advokati, odnosno advokatske kancelarije. Donošenjem ovog zakona unete su novine u postupcima upisa prava u katastru nepokretnosti. Postoje dva načina za pokretanje postupka upisa u katastar nepokretnosti. Službenim putem i na zahtev stranke.

Službenim putem podnose lica, odnosno organi koja su zakonom ovlašćena i dužna da službenim putem podnose ove zahteve (javni beležnici, sudovi, javni izvršitelji i organi javne uprave).

Stranka može podneti zahtev za upis prava u katastar nepokretnosti sama preko e-šaltera ili može angažovati stručnu pomoć (advokata) koja će to u njeno ime da uradi.

Rok za postupanje Službe za katastar nepokretnosti, po zahtevu stranke ili njenog advokata, i donošenje rešenja jeste 15 dana. Međutim, ovaj rok često zavisi od toga da li postoje već neki prethodni zahtevi po kojim nije rešeno.

U tim slučajevima, prvo se rešavaju prethodni zahtevi, pa tek onda kasnije podneti.

Više o ovoj temi možete pročitati na Upis u katastar nepokretnosti.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić

Kako se upisati u katastar?

Opomena pred utuženje(opomena pred tužbu) je sredstvo koje se, najčešče pisanim putem, upućuje dužniku kako bi ga poverilac upozorio o postojanju duga i kako bi izmirio svoju obavezu, te na taj način izbegao sudski postupak. Klijenti najčešće kontaktiraju advokata, odnosno advokatsku kancelariju kada dobiju opomenu pred utuženje zbog neplaćenih računa ili kazni za parking.

Sama opomena pred utuženje sadrži iznos duga, pravni osnov nastanka dužničko - poverilačkog odnosa, rok za dobrovoljnu isplatu i upozorenje na posledicu propuštanja.

Nakon donošenja Zakona o izvršenju i obezbeđenju u mnogome je doprineseno efikasnijem izvršnom postupku. Česta je zabluda dužnika koji nemaju imovinu da će izbeći obavezu da ispune svoj dug. Naime, Zakon o izvršenju i obezbeđenju predviđa rok za izvršenje rešenja, koji je sud doneo, od 10 godina, što povlači da će dužnik koji u tom periodu stekne neku imovinu, počne da ostvaruje zaradu, prima penzuju itd. ipak morati da prihvati da će takva imovina postati predmet izvršenja.

Ukoliko je potraživanje iz opomene pred utuženje osnovano i dužnik blagovremeno ispuni svog dug, izbeći će se troškovi sudskog postupka, koji, u zavisnosti od iznosa duga, mogu da budu ogromni.

Više o ovoj temi možete pročitati na Opomena pred utuženje - kao sredstvo upozorenja i mirnog rešenja sporne stvari.

Advokatska kancelarija Branislava Krnić Opomena pred tužbu
Pronađite odgovore na sva Vaša pitanja

Zakažite svoje konsultacije u advokatskoj kancelariji


Uspešno ste poslali poruku.
Advokat će Vas kontaktirati u najbržem roku.