Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Advokat za porodicno pravo Advokat Beograd

Porodično pravo


Posavetujte se sa vašim advokatom o porodičnom pravu koje se odnosi na regulisanja pitanja braka i odnosa u braku, odnosa u vanbračnoj zajednici, odnosa deteta i roditelja, usvojenja, hraniteljstva, starateljstva, izdržavanja, imovinskih odnosa u porodici, zaštite od nasilja u porodici, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima i ličnim imenom. Sve ove institucije porodičnog prava su regulisane, pre svega, Porodičnim zakonom. Normama porodičnog prava se reguliše porodica, kao i odnosi među članovima porodice. Gruba podela porodičnog prava bi bila na bračno, roditeljsko i starateljsko pravo. Reč je o pretežno ličnim pravima. Propagira se načelo jednakosti i ravnopravnosti u porodičnim odnosima, kao i načelo posebne zaštite porodice, kao i načelo zaštite deteta i njegovog najboljeg interesa.

Advokat Beograd.Razvod braka

Sastavljanje predbračnih/bračnih ugovora

Sporazum za razvod braka

Poništaj braka

Zastupanje u postupcima u vezi sa izdržavanjem dece, roditelja i bivših supružnika

Nasilje u porodici

Podela zajedničke imovine

Vršenje roditeljskog prava