Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Nadležnost sudova Advokat Beograd

Nadležnost sudova


Sudovi u Beogradu


Naziv Adresa Nadležnost
Prvi osnovni sud u Beogradu

Novi Beograd, Bulevar Nikole Tesle broj 42A

Nadležan je za gradske opštine Vračar, Zvezdara, Palilula, Savski venac i Stari grad

Drugi osnovni sud u Beogradu

Vračar, ulica Katanićeva broj 15

Nadležan je za gradske opštine Voždovac, Čukarica, Rakovica i Grocka

Treći osnovni sud u Beogradu

Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 16

Nadležan je za gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Surčin


Sudovi u Srbiji


Naziv Adresa
Sudska uprava Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Sudska uprava Prvog osnovnog suda u Beogradu

Savska broj 17

Sudska uprava Drugog osnovnog suda u Beogradu

Savska broj 17

Sudska uprava osnovnih tužilaštava u Beogradu

Savska broj 17

Istražna odeljenja Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Prvostepena odeljenja Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Drugostepeno krivično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Zemljišno knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Savska broj 17

Maloletničko odeljenje Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Služba medjunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima

Savska broj 17

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija osnovnog suda

Savska broj 17

Uverenja da se protiv gradjana ne vodi krivični postupak

Savska broj 17

Specijalni sud u Beogradu - Odeljenje za organizovani kriminal

Ustanička broj 29

Specijalni sud u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine

Ustanička broj 29

Specijalno tužilaštvo - Tužilaštvo za organizovani kriminal

Ustanička broj 29

Specijalno tužilaštvo - Tužilaštvo za ratne zločine

Ustanička broj 29

Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Timočka broj 15

Drugostepeno gradjansko odeljenje Višeg suda u Beogradu

Timočka broj 15

Vrhovni kasacioni sud u Beogradu

Nemanjina broj 9

Apelacioni sud u Beogradu

Nemanjina broj 9

Upravni sud u Beogradu

Nemanjina broj 9

Privredni apelacioni sud u Beogradu

Nemanjina broj 9

Krivični predmeti Višeg suda u Beogradu

Savska broj 17

Krivični predmeti osnovnih sudova u Beogradu

Savska broj 17

Sudska uprava

Savska broj 17

Vanparnična odeljenja svih osnovnih sudova u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Izvršna odeljenja svih osnovnih sudova u Beogrdu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Izvršno gradjansko odeljenje u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Odeljenje radnih sporova Prvog osnovnog suda u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Specijalizovana veća za porodične sporove u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Ostavinsko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Bulevar Mihajla Pupina 16

Privredni sud u Beogradu

Masarikova broj 2

Prekršajni sud u Beogradu

Ustanička broj 14