Advokat Beograd cover slika mob Advokat Beograd cover slika

Advokat Beograd Branislava Krnic logo Blog Advokat Beograd

Najnoviji događaji


Advokat Beograd tuzbe za obrdu kredita

Tužbe za obradu kredita

Veoma aktuelna tema u poslednjih godinu dana i pokušaj da se odgovori na pitanje: "Da li banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita?".

Pročitaj više...
Advokat Beograd razvod braka

Razvod braka

Razvod braka, nažalost, danas je vrlo čest i prema tvrdnjama naučnika, izuzetno stresan i traumatičan događaj u životu. Niko nikoga ne može protiv volje „zadržati“ u braku i stoga naš pravni sistem predviđa slobodu odlučivanja po tom pitanju.

Pročitaj više...

Advokat Branislava KrnicBranislava Krnic

Na Zboru sekcije "Mladih advokata", advokat iz Beograda Branislava Krnić

odabrana je za potpredsednika sekcije.


Obaveza izdržavanja roditelja

TV K::CN, Beograd

Vrlo je česta sitaucija da ostareli roditelji nemaju ni najosnovnija sredstva za život, da su usamljeni i na ivici egzistencije jer ih niko ne obilazi, niti vodi brigu o njima, a da imaju odraslo dete ili decu, koja žive lagodnim životom.